Kübizmde Yapı

Kübizmde Yapı

Kübizm 20. Yüzyılın başlarında hâsıl olmuştu. Picasso bu akımın önderliğini yakın dostu Braque ile yaptı.

İki sene boyunca her akşamı birlikte geçiren bu iki yakın dost başlarda bu akımın içinde yalnız olmalarına rağmen manifestoları sayesinde tüm dünyaya seslerini duyurmayı başardılar. Manfiestonun ardından bu akıma sayısız sanatçı dahil olmuştur.

    Empresyonizme tepki olarak doğan kübizm sanatta özellikle resim camiasında kendisini geometrik şekiller ile ifade etme yoluna gider. Eserlerde karakterin sadece dış yapısını değil aynı zamanda ruhsal halinin de betimlenmesi gerektiği kanaatindedir. Bu yüzden bunu çeşitli metaforik simgeler aracılığıyla tasvirler. Elbette kübik eserler sadece resim sanatında kullanılmamış edebiyat ve mimari gibi farklı türlerde de etkisini hissettirmiştir. Ancak görsel yapısıyla kendisini daha çok ön plana çıkardığından diğer alanlarda tesiri uzun süreli değildir.

    Genel anlamda kübizm kronik bir yaygınlaşma da bulunamadı. Başlarda çok etkili olsa da kısa süre içinde etkisini yitirdi. Varlığını yaşamları boyunca en çok Picasso ve Braqu’nin devam ettirdiğini görürüz.

    Günümüzde ise genel anlamda geometrik unsurlar barındıran resimler için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Gene de ara ara nadir de olsa tablolarda karşımıza etkileri çıkar. Belli bir hayran kitlesi halen varlığını sürdürmektedir.